Príroda:  Huby

Morské oko Sninský kameň

Bosna a Montenegro: Jazerá  

Príroda: Jarný les

Vysoké Tatry 1

Bosna Opustená osada Turica

Príroda: Jesenný les

Vysoké Tatry 2  

Bosna a Montenegro

Príroda: Zima, zima, zima...

Vysoké Tatry v zime    

Montenegro: Durmitor

Príroda: Stromy

Štrbské Pleso  

Montenegro: Jar

Príroda: Voda

Slovenský raj v zime

Montenegro: Leto

Príroda: Vtáčiky (seriál)

Slovenský raj v jeseni

Montenegro: Voda a more

Príroda: Jazerá (sépia)

Mostíky v Slovenskom raji  

Jadranské more

Príroda: Hmyz, album 1

Rokliny Slovenského raja  

Bulharsko: Krajina a príroda

Príroda: Hmyz, album 2

Slovenský raj v októbri

Bulharsko: Les a hmla

Príroda: Fauna

Zádielska dolina

Bulharsko: Jaskyňa Ledenika

Príroda: Starý les a hmla čb

Spišský hrad a okolie

Bulharsko: Voda, voda...  

 

Ružínska priehrada

Bulharsko: Kone, ľudia a iné

 

 Vysoké Tatry čb

Juhoafrická republika

 

Tatranské zákutia

Rumunsko

 

 

Ukrajina